Er is een duidelijk verschil merkbaar in de huidige SEO markt. Er zijn partijen die claimen verstand te hebben van SEO, en partijen die er daadwerkelijk verstand van hebben. Het verschil uit zich op allerlei verschillende manieren, en één daarvan is mijns inziens ‘no cure no pay SEO‘.

In dit artikel zal ik uiteenzetten waarom ik vind dat je beter niet kunt kiezen voor deze SEO partijen en waarom no cure no pay een slecht uitgangspunt is.

No cure

Allereerst is het interessant om te analyseren wat ‘no cure’ eigenlijk betekent, en hoe dit in verhouding staat tot de kwaliteit die je levert. No cure wordt in de huidige SEO context gedefinieerd als:

‘je hebt positie x niet behaald voor zoekwoord y’

Dit geeft direct al de beperkte basis van de samenwerking aan met je SEO partij. In plaats van het in kaart brengen en doorvoeren van kwalitatieve verbeteringen, staat nu opeens een bepaalde, afgesproken ranking centraal.

De no cure no pay constructie richt zich dus nooit op de kwaliteit van de adviezen en analyses, maar alleen op een beperkt deel van de uitkomsten ervan.

De beperktheid hiervan openbaart zich ook in de prioriteiten. No cure wordt puur betrokken op Google, en de bezoeker staat er volledig buiten. De meerwaarde van je werkzaamheden staat niet langer in verhouding tot je (potentiële) klanten, maar alleen tot je positie.

No pay

Het lijkt een sympathiek gebaar van een SEO partij om zijn inkomsten op te geven wanneer een bepaald positiedoel niet behaald wordt. Eerlijk zelfs, want je wilt toch alleen betalen als klant wanneer het win-win is?

De rechtvaardigheid van deze constructie is helaas een misvatting. Het gaat er namelijk vanuit dat de kwaliteit van een SEO partij alleen maar te vinden is in de hoeveelheid posities die toenemen op een bepaald zoekwoord.

De no pay opzet zorgt er ook voor dat SEO partijen veel meer gefocust zijn op korte termijn winst. Contractueel zal vaak worden bepaald dat een zoekwoord voor een korte periode op positie x moet staan. Dit stimuleert bekende quick wins, die op lange termijn destructief zijn.

Voorbeeld: Ze zorgen voor ingekochte links op eigen bloglinknetwerken om het algoritme tijdelijk positief te beïnvloeden.

Doordat Google steeds beter wordt in patroonherkenning, zeker op langere termijn, kan de meerwaarde van dit soort linknetwerken eenvoudig onschadelijk worden gemaakt binnen een paar maanden. Maar jij als klant hebt dan al betaald, want de positie was binnen 1 maand al behaald en gefactureerd. En het lijkt precies alsof de no cure no pay SEO partij alles netjes heeft geregeld.

Behalve dat jij als klant met de gebakken peren zit en geen enkel kwalitatieve verbetering binnen je website overhoudt aan de factuur en ook geen betere bezoekersaantallen / posities op termijn.

Overige gedachten

Het kaf van het koren scheiden blijft enorm lastig. Van de diversiteit in SEO tips tot het selecteren van de juiste partij. En no cure no pay SEO maakt dit proces op geen enkele manier eenvoudiger.

De prijs/kwaliteit lijkt ideaal, maar presenteert juist een veelvoorkomende deceptie. Ik hoop dat dit artikel je wat inzicht heeft kunnen bieden in de tegenargumenten voor deze constructie en je in ieder geval kritisch laat kijken naar de opzet ervan.

Hoe sta je zelf tegenover no cure no pay SEO? Heb je er toevallig al ervaring mee gehad? Wat waren de lange termijn uitkomsten in ROI? Ik ben benieuwd.

Dankjewel.